2009
Earth
level 2
champion Internacional
golden boot Andrezinho
1 games
3 goals / game
Award Winner
Champion Internacional
complete stats
gp g
Kotegawa Oita Trinita 1 0
Higashi Oita Trinita 1 1
Uemoto Oita Trinita 1 0
Guiñazú Internacional 1 0
Gonzalo Sorondo Internacional 1 0
Michel Alves Internacional 1 0
Giuliano Internacional 1 0
Takahashi Oita Trinita 1 0
Bolivar Internacional 1 0
Fujita Oita Trinita 1 0
Morishige Oita Trinita 1 0
Kléber Internacional 1 0
Inoue Oita Trinita 1 0
Kanazaki Oita Trinita 1 0
Taison Internacional 1 0
Índio Internacional 1 0
Nishikawa Oita Trinita 1 0
Fernandinho Oita Trinita 1 0
Andrezinho Internacional 1 1
Alecsandro Internacional 1 1
Edmílson Oita Trinita 1 0
Sandro Internacional 1 0
Maeda Oita Trinita 1 0
Sumida Oita Trinita 1 0
Umeda Oita Trinita 1 0

all games

Aug. 5, 2009 2009 Internacional 2 - 1 Oita Trinita Kyushu Sekiyu Dome, Oita, Japan Myung Yong Choi 1