Kyushu Sekiyu Dome, Oita, Japan

2009 Internacional 2 - 1 Oita Trinita 1