Philadelphia Shamrocks
all games
Jan. 4, 1890 F 1889-1890 Philadelphia North Ends W - L Philadelphia Shamrocks Philadelphia, PA 1
Dec. 21, 1889 F 1889-1890 Philadelphia North Ends 0 - 0 Philadelphia Shamrocks Stenton Station 1
Nov. 2, 1889 F 1889-1890 Chester Volunteers L - W Philadelphia Shamrocks Chester, PA 1