- 1/7/2005 +
Jan. 7, 2005 IRN1 2004-2005 16 Saipa 1 - 2 Sepahan Isfahan FC 1
Jan. 7, 2005 IRN1 2004-2005 16 Aboumoslem 3 - 2 Zob Ahan 1
Jan. 7, 2005 IRN1 2004-2005 16 Esteghlal Ahvaz 2 - 2 Esteghlal Tehran 1
Jan. 7, 2005 IRN1 2004-2005 16 Paykan 3 - 2 Pegah 1
Jan. 7, 2005 IRN1 2004-2005 16 Bargh 1 - 5 Paas 1
Jan. 7, 2005 POR1 2004-2005 16 Estoril 2 - 1 Vitória de Setúbal 1
Jan. 7, 2005 QSL 2004-2005 11 Ahli 0 - 1 Rayyan 1
Jan. 7, 2005 QSL 2004-2005 11 Khritiyat 0 - 2 Sadd 1
gp g
Khatibi Sepahan Isfahan FC 1
Ashorizad Pegah 1
Pakniat Bargh 1
Buba Estoril 1
Fazli Aboumoslem 2
Sonny Anderson Rayyan 1
Rajabzadeh Zob Ahan 1
Veríssimo Vitória de Setúbal 0
Farahani Paykan 1
Vaziri Paykan 1
Eini Paas 1
Al-Nameh Esteghlal Ahvaz 1
Razaghirad Paas 1
Meyong Vitória de Setúbal 1
JalaliSabet Esteghlal Ahvaz 1
Own Goal Vitória de Setúbal 1
Salamibakhsh Pegah 1
Borhani Paas 2
Badamaki Aboumoslem 1
Abdulqader Keita Sadd 1
Hamrang Zob Ahan 1
Sharafi Saipa 1
Enayati Esteghlal Tehran 2
Kashi Paykan 1
Abdullah Kouni Sadd 1
Traore Paas 1
Aghaei Sepahan Isfahan FC 1