- 8/1/1949 +
name bdate bplace
Ivan Miljkovic Aug. 1, 1949 Yugoslavia
Warren Archibald Aug. 1, 1949 Point-Fortin, Trinidad & Tobago