Torpedo-Luzhniki

gp g
A.Gashkin 1
V.Kamol'tsev 11
M.Dragus 1
V.Litvinov 2
Semshov 1
V.Dayev 5
S.Simonenko 1
Kamol'tsev 1
P.Shkapenko 4
A.Lukhvich 1
I.Semshov 2
R.Orlovsky 1
Lukhvich 1
S.Skachenko 1
Ye.Durnev 5