Rotor

gp g
V.Yesipov 24
Oleg Trifonov 7
Albert Borzenkov 2
Dmitriy Kozlov 1
Maksim Bondarenko 5
O.Veretennikov 11
Denis Zubko 6
Eldar Nizamutdinov 1
Spartak Gogniyev 5
Vladimir Zelenovskiy 1
Veretennikov 1
Dzmitry Rauneika 1
A.Berketov 2
D.Zubko 9
Own Goal 7
Maksim Chistyakov 1
Vladimir Radkevich 4
Yevgeniy Aldonin 6
Roman Romanov 1
Pavlo Kotovenko 1
Aleksei Yepifanov 0
O.Trifonov 2
Nikolai Olenikov 3
M.Tishchenko 3
R.Pavlyuchenko 10
Yesipov 1
Sergei Mikhailov 0
A.Krivov 4
M.Osinov 7
A.Borzenkov 3
Roman Pavlyuchenko 4
Valeriy Yesipov 28
Andrei Krivov 3
Mikhail Mysin 3
M.Mysin 7
A.Zernov 9
Aleksandr Zernov 1
V.Abramov 3
M.Bondarenko 6
N.Olenikov 6