New York Cosmos

GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
New York Cosmos NASL 1972 16 9 4 3 31 17 1.82
New York Cosmos NASL 1972 15 8 4 3 29 16 1.81
New York Cosmos NASL 1972 14 7 4 3 28 16 1.75
New York Cosmos NASL 1972 11 6 3 2 23 13 1.77
New York Cosmos NASL 1972 13 6 4 3 24 15 1.60
New York Cosmos NASL 1972 12 6 3 3 23 14 1.64
New York Cosmos NASL 1972 10 5 3 2 22 13 1.69
New York Cosmos NASL 1972 9 5 2 2 20 11 1.82
New York Cosmos NASL 1972 8 4 2 2 18 11 1.64
New York Cosmos NASL 1972 7 3 2 2 16 11 1.45
New York Cosmos NASL 1972 6 3 2 1 16 9 1.78
New York Cosmos NASL 1972 5 2 2 1 14 8 1.75
New York Cosmos NASL 1972 4 2 2 0 14 7 2.00
New York Cosmos NASL 1972 3 1 2 0 10 5 2.00
New York Cosmos NASL 1972 1 0 1 0 3 3 1.00
New York Cosmos NASL 1972 2 0 2 0 4 4 1.00
New York Cosmos NASL 1972 14 7 4 3 77 28 16 5.50 1.75
Aug. 30, 1972 F 1972 Dynamo Moscow 2 - 1 New York Cosmos Hofstra Stadium 13205 2
Aug. 26, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 2 - 1 St. Louis Stars Hofstra Stadium 6102 1
Aug. 19, 1972 NASL 1972 Dallas Tornado 0 - 1 New York Cosmos Hofstra Stadium 5026 1
Aug. 16, 1972 F 1972 Maccabi Tel Aviv 2 - 5 New York Cosmos Hofstra Stadium 5126 2
Aug. 12, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 4 - 1 Rochester Lancers Hofstra Stadium 4616 1
Aug. 6, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 1 - 1 Toronto Metros Varsity Stadium 1255 1
July 31, 1972 F 1972 Birmingham City 3 - 0 New York Cosmos Hofstra Field 1
July 29, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 0 - 1 St. Louis Stars Busch Memorial Stadium 4385 1
July 22, 1972 NASL 1972 Dallas Tornado 0 - 1 New York Cosmos Hofstra Stadium 6518 1
July 16, 1972 NASL 1972 Montreal Olympique 2 - 2 New York Cosmos Autostade 2996 1
July 8, 1972 NASL 1972 Miami Toros 0 - 2 New York Cosmos Miami Orange Bowl 1438 1
July 1, 1972 NASL 1972 Montreal Olympique 0 - 2 New York Cosmos Hofstra Stadium 4571 1
June 25, 1972 NASL 1972 Atlanta Chiefs 2 - 0 New York Cosmos Atlanta Fulton County Stadium 1
June 18, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 2 - 1 Toronto Metros Hofstra Stadium 1200 1
June 3, 1972 NASL 1972 Dallas Tornado 1 - 0 New York Cosmos Texas Stadium 2157 1
May 27, 1972 NASL 1972 Atlanta Chiefs 2 - 4 New York Cosmos Hofstra Stadium 4445 1
May 20, 1972 NASL 1972 Miami Toros 1 - 6 New York Cosmos Hofstra Stadium 1302 1
May 14, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 1 - 1 Rochester Lancers Holleder Memorial Stadium 4100 1
May 7, 1972 NASL 1972 New York Cosmos 3 - 3 St. Louis Stars Hofstra Stadium 7324 1
gp g a
Charlie McCulIy NASL 7 0 1
Robert Neubauer NASL 4 0 0
Dieter Zajdel NASL 10 0 0
Jorge Siega NASL 6 2 4
Siegfried Stritzl NASL 11 1 2
Stan Startzell NASL 3 0 0
Gordon Bradley NASL 12 0 1
Josef Jelínek NASL 14 2 2
Wilberforce Mfum NASL 10 5 1
Helenio Herrera NASL 1 0 0
Cinesinho NASL 1 0 0
Richard Blackmore NASL 14 0 0
Paul LeSueur NASL 0 0 0
Werner Roth NASL 11 0 2
Emanuel Kofie NASL 0 0 0
Roby Young NASL 7 1 2
Karol Kapciński NASL 12 1 0
Randy Horton NASL 13 9 4
John Kerr Sr. NASL 14 3 4
Everald Cummings NASL 13 5 3
Barry Mahy NASL 11 0 1