New York Cosmos

GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
New York Cosmos NASL 1971 25 9 5 11 51 56 0.91
New York Cosmos NASL 1971 26 9 5 12 51 58 0.88
New York Cosmos NASL 1971 24 9 5 10 51 55 0.93
New York Cosmos NASL 1971 22 8 4 10 46 51 0.90
New York Cosmos NASL 1971 23 8 5 10 49 54 0.91
New York Cosmos NASL 1971 21 7 4 10 44 51 0.86
New York Cosmos NASL 1971 20 7 4 9 43 45 0.96
New York Cosmos NASL 1971 19 7 4 8 39 40 0.98
New York Cosmos NASL 1971 18 7 4 7 38 38 1.00
New York Cosmos NASL 1971 14 6 2 6 30 30 1.00
New York Cosmos NASL 1971 16 6 3 7 33 34 0.97
New York Cosmos NASL 1971 17 6 4 7 35 36 0.97
New York Cosmos NASL 1971 15 6 2 7 32 33 0.97
New York Cosmos NASL 1971 13 5 2 6 27 29 0.93
New York Cosmos NASL 1971 11 5 2 4 25 23 1.09
New York Cosmos NASL 1971 12 5 2 5 26 26 1.00
New York Cosmos NASL 1971 10 4 2 4 22 22 1.00
New York Cosmos NASL 1971 9 3 2 4 18 21 0.86
New York Cosmos NASL 1971 7 2 2 3 14 17 0.82
New York Cosmos NASL 1971 6 2 1 3 12 15 0.80
New York Cosmos NASL 1971 5 2 1 2 9 10 0.90
New York Cosmos NASL 1971 4 2 1 1 7 7 1.00
New York Cosmos NASL 1971 2 2 0 0 3 1 3.00
New York Cosmos NASL 1971 3 2 1 0 5 3 1.67
New York Cosmos NASL 1971 8 2 2 4 14 19 0.74
New York Cosmos NASL 1971 1 1 0 0 2 1 2.00
New York Cosmos NASL 1971 24 9 5 10 117 51 55 4.88 0.93
Sept. 5, 1971 NASL 1971 Atlanta Chiefs 2 - 0 New York Cosmos Yankee Stadium 1
Sept. 2, 1971 NASL 1971 Atlanta Chiefs 1 - 0 New York Cosmos Atlanta Fulton County Stadium 3800 1
Aug. 29, 1971 NASL 1971 Atlanta Chiefs 1 - 2 New York Cosmos Yankee Stadium 2714 1
Aug. 25, 1971 NASL 1971 Montreal Olympique 3 - 3 New York Cosmos Yankee Stadium 1914 1
Aug. 22, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 0 Toronto Metros Yankee Stadium 1
Aug. 20, 1971 NASL 1971 Bangu 6 - 1 New York Cosmos Yankee Stadium 2714 1
Aug. 14, 1971 NASL 1971 Montreal Olympique 5 - 4 New York Cosmos Autostade 2387 1
Aug. 7, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 1 - 2 Toronto Metros Varsity Stadium 4896 1
Aug. 2, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 3 - 2 Rochester Lancers Yankee Stadium 19437 1
July 25, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 2 Toronto Metros Yankee Stadium 2132 1
July 13, 1971 NASL 1971 Apollon Limassol 1 - 1 New York Cosmos Yankee Stadium 4763 1
July 10, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 3 Rochester Lancers Holleder Memorial Stadium 4321 1
July 3, 1971 NASL 1971 Atlanta Chiefs 1 - 3 New York Cosmos Atlanta Fulton County Stadium 3627 1
June 27, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 1 - 3 Washington Darts Catholic University Stadium 3400 1
June 23, 1971 NASL 1971 Montreal Olympique 3 - 1 New York Cosmos Autostade 1645 1
June 20, 1971 NASL 1971 Dallas Tornado 1 - 3 New York Cosmos Yankee Stadium 9000 1
June 16, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 4 - 1 St. Louis Stars Yankee Stadium 1897 1
June 9, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 4 - 2 Rochester Lancers Yankee Stadium 2017 1
June 5, 1971 NASL 1971 Dallas Tornado 2 - 0 New York Cosmos Franklin Stadium 5476 1
May 30, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 2 Rochester Lancers Holleder Memorial Stadium 5343 1
May 26, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 3 - 5 Vicenza Calcio Yankee Stadium 4100 1
May 23, 1971 NASL 1971 Montreal Olympique 3 - 2 New York Cosmos Yankee Stadium 2093 1
May 21, 1971 NASL 1971 Heart of Midlothian 4 - 2 New York Cosmos Yankee Stadium 2189 1
May 16, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 2 Toronto Metros Varsity Stadium 6751 1
May 5, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 1 - 0 Washington Darts Yankee Stadium 3746 1
April 17, 1971 NASL 1971 New York Cosmos 2 - 1 St. Louis Stars Busch Memorial Stadium 3701 1
gp g a
Frank Donlavey NASL 19 0 0
Emanuel Kofie NASL 11 0 0
Karol KapciƄski NASL 9 0 0
Randy Horton NASL 22 16 5
Radi Mitrovic NASL 10 4 2
Jan Steadman NASL 5 0 0
Barry Mahy NASL 24 2 5
Andy Mate NASL 2 2 3
Ernie Hannigan NASL 1 0 0
Ceyhan Yazar NASL 9 2 6
Charlie McCully NASL 24 6 3
Maurizio Minieri NASL 1 0 0
Jorge Siega NASL 24 9 9
Alan O'Neill NASL 3 1 1
Horst Meyer NASL 10 0 0
Siegfried Stritzl NASL 20 3 9
Theodore Hasekidis NASL 17 0 0
Rudolph Pearce NASL 19 0 0
Jaime Delgado NASL 5 0 0
Gordon Bradley NASL 18 0 0
John Young NASL 3 1 1
Wilberforce Mfum NASL 19 6 1
Kyriakos Fitilis NASL 5 0 1
Delices Chardin NASL 1 0 0
Conrad Kornek NASL 14 0 0