Fakel

gp g
S.Yuminov 5
I.Degtyaryov 2
A.Shchyogolev 1
E.Baltrushevich 2
V.Safronov 18
G.Syomin 1
O.San'ko 1
M.Lunin 1
O.Haras 1
A.Beskrovny 1
A.Grishin 2
A.Cherkes 0
An.Kovalenko 1
Own Goal 2
I.Zazulin 1
A.Gorbachov 1
R.Arlouski 2
G.Gurbanov 2
V.Shmarov 3
Ye.Alkhimov 2
I.Zakharov 1
Yu.Shukanau 5
V.Kulyov 2