New York Nonpareils

1890-1891 New York Nonpareils ? Williamsburg Shamrocks 1
1890-1891 New York Nonpareils ? Williamsburg Shamrocks 1
1890-1891 New York Nonpareils 5 - 2 Philadelphia North Ends 1
1890-1891 New York Nonpareils W - L Newark Caledonians 1
1890-1891 New York Nonpareils 8 - 0 Williamsburg Shamrocks 1
1890-1891 New York Nonpareils 5 - 1 Williamsburg Shamrocks 1
1890-1891 New York Nonpareils 0 - 2 Newark Caledonians 1
1889-1890 New York Nonpareils W - L New York Thistles 1
1889-1890 New York Nonpareils 2 - 4 New York Thistles 1
1889-1890 New York Nonpareils 1 - 2 New York Thistles 1