Olympic Games - 1972

 • attendance: 5000
 • 28
  79
  87
  Poland Olympic g a on off min U.S.S.R. Olympic g a on off min
  Kazimierz Deyna 1 0 90 90 Oganes Zanazanian 0 0 87 87
  Hubert Kostka 0 0 90 90 Oleg Blokhin 1 0 90 90
  Zbigniew Gut 0 0 71 71 Murtaz Khurtsilava 0 0 90 90
  Zygmunt Anczok 0 0 90 90 Vladimir Kaplichny 0 0 90 90
  Robert Gadocha 0 0 90 90 Gennadi Yevryuzhikhin 0 0 90 90
  Włodzimierz Lubanski 0 0 90 90 Evgeni Lovchev 0 0 90 90
  Leslaw Cmikiewicz 0 0 90 90 Vyacheslav Semenov 0 0 73 73
  Jerzy Gorgon 0 0 37 37 Yozhef Sabo 0 0 90 90
  Antoni Szymanowski 0 0 90 90 Revaz Dzodzvashvili 0 0 90 90
  Marian Ostafinski 0 0 90 90 Viktor Kolotov 0 0 90 90
  Zygmunt Maszczyk 0 0 90 90 Evgeniy Rudakov 0 0 90 90
  Zygfryd Szołtysik 1

  sources

  scoreboard

  OG 1972 East Germany Olympic 7 - 0 Mexico Olympic 1
  OG 1972 Denmark Olympic 3 - 1 Morocco Olympic 1