Olympic Games - 1952

 • attendance: 10637
 • 95
  100
  104
  Bulgaria Olympic g a on off min U.S.S.R. Olympic g a on off min
  Traiko Petkov 0 0 90 90 Leonid Ivanov 0 0 90 90
  Apostol Sokolov 0 0 90 90 Avtandil Gogoberidze 0 0 90 90
  Panayot Panayotov 0 0 90 90 Alexandr Petrov 0 0 90 90
  Petr Argirov 0 0 90 90 Vassili Trofimov 1 0 90 90
  Boris Apostolov 0 0 90 90 Alexandr Teniyagin 0 0 90 90
  Manol Manolov 0 0 90 90 Anatoli Bashaskhin 0 0 90 90
  Ivan Kolev 1 0 90 90 Konstantin Krizhevski 0 0 90 90
  Georgi Evtimov 0 0 90 90 Vsevolod Bobrov 1 0 90 90
  Dimităr Milanov 0 0 90 90 Jury Nyrkov 0 0 90 90
  Dimitar Stoyanov 0 0 90 90 Anatoli Ilyin 0 0 90 90
  Krum Yanev 0 0 90 90 Igor Netto 0 0 90 90

  sources

  scoreboard

  OG 1952 India Olympic 1 - 10 Yugoslavia Olympic Helsingen Pallokentta, Helsinki 1
  OG 1952 Hungary Olympic 2 - 1 Romania Olympic Kupittaa, Turku 1
  OG 1952 Denmark Olympic 2 - 1 Greece Olympic Ratina Stadium, Tampere 1
  OG 1952 France Olympic 1 - 2 Poland Olympic 1