- 9/22/1975 +
Sept. 22, 1975 ASL2 1975 f Boston Astros 1 - 1 New York Apollo 1