2012-2013 Serie A

Aug. 25, 2012 2012-2013 1 AFC Fiorentina 2 - 1 Udinese 1
Aug. 25, 2012 2012-2013 1 Juventus 2 - 0 Parma F.C. 0
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Inter Milan 3 - 0 Pescara 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Atalanta 0 - 1 Lazio 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Catania 2 - 2 Roma 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Bologna 0 - 2 Chievo 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 AC Milan 0 - 1 Sampdoria 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Cagliari 0 - 2 Genoa 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Siena 0 - 0 Torino FC 1
Aug. 26, 2012 2012-2013 1 Napoli 3 - 0 Palermo 1
Sept. 1, 2012 2012-2013 2 AC Milan 3 - 1 Bologna 1
Sept. 1, 2012 2012-2013 2 Pescara 0 - 3 Torino FC 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Atalanta 1 - 1 Cagliari 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Catania 3 - 2 Genoa 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Inter Milan 1 - 3 Roma 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Lazio 3 - 0 Palermo 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 AFC Fiorentina 1 - 2 Napoli 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Chievo 0 - 2 Parma F.C. 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Sampdoria 2 - 1 Siena 1
Sept. 2, 2012 2012-2013 2 Juventus 4 - 1 Udinese 1
Sept. 15, 2012 2012-2013 3 AC Milan 0 - 1 Atalanta 1
Sept. 15, 2012 2012-2013 3 Cagliari 1 - 1 Palermo 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Bologna 3 - 2 Roma 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Chievo 1 - 3 Lazio 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 AFC Fiorentina 2 - 0 Catania 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Genoa 1 - 3 Juventus 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Napoli 3 - 1 Parma F.C. 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Pescara 2 - 3 Sampdoria 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Siena 2 - 2 Udinese 1
Sept. 16, 2012 2012-2013 3 Inter Milan 2 - 0 Torino FC 1
Sept. 22, 2012 2012-2013 4 Chievo 0 - 2 Juventus 1
Sept. 22, 2012 2012-2013 4 AFC Fiorentina 1 - 1 Parma F.C. 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Atalanta 1 - 0 Palermo 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Bologna 1 - 1 Pescara 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Catania 0 - 0 Napoli 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Inter Milan 0 - 2 Siena 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Genoa 1 - 0 Lazio 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 Sampdoria 1 - 1 Torino FC 1
Sept. 23, 2012 2012-2013 4 AC Milan 1 - 2 Udinese 1
Sept. 25, 2012 2012-2013 5 AFC Fiorentina 0 - 0 Juventus 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Lazio 0 - 3 Napoli 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 AC Milan 2 - 0 Cagliari 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Roma 1 - 1 Sampdoria 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Atalanta 1 - 2 Catania 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Chievo 0 - 2 Inter Milan 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Genoa 1 - 1 Parma F.C. 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Palermo 0 - 1 Pescara 1
Sept. 26, 2012 2012-2013 5 Torino FC 0 - 0 Udinese 1
Sept. 27, 2012 2012-2013 5 Bologna 0 - 1 Siena 1
Sept. 29, 2012 2012-2013 6 Juventus 4 - 1 Roma 1
Sept. 29, 2012 2012-2013 6 AC Milan 1 - 1 Parma F.C. 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Atalanta 1 - 5 Torino FC 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Bologna 4 - 0 Catania 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Cagliari 1 - 2 Pescara 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 AFC Fiorentina 1 - 2 Inter Milan 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Lazio 2 - 1 Siena 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Chievo 1 - 4 Palermo 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Napoli 1 - 0 Sampdoria 1
Sept. 30, 2012 2012-2013 6 Genoa 0 - 0 Udinese 1
Oct. 6, 2012 2012-2013 7 Chievo 2 - 1 Sampdoria 1
Oct. 6, 2012 2012-2013 7 Genoa 1 - 1 Palermo 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 AC Milan 0 - 1 Inter Milan 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Atalanta 0 - 2 Roma 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Catania 2 - 0 Parma F.C. 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 AFC Fiorentina 1 - 0 Bologna 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Napoli 2 - 1 Udinese 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Lazio 3 - 0 Pescara 1
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Juventus 2 - 1 Siena 2
Oct. 7, 2012 2012-2013 7 Cagliari 1 - 0 Torino FC 1
Oct. 20, 2012 2012-2013 8 Juventus 2 - 0 Napoli 1
Oct. 20, 2012 2012-2013 8 AC Milan 2 - 3 Lazio 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Atalanta 2 - 1 Siena 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Bologna 0 - 1 Cagliari 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 AFC Fiorentina 1 - 1 Chievo 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Genoa 2 - 4 Roma 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Catania 0 - 2 Inter Milan 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Palermo 0 - 0 Torino FC 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Parma F.C. 2 - 1 Sampdoria 1
Oct. 21, 2012 2012-2013 8 Pescara 0 - 1 Udinese 1
Oct. 27, 2012 2012-2013 9 AC Milan 1 - 0 Genoa 1
Oct. 27, 2012 2012-2013 9 Palermo 0 - 0 Siena 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Roma 2 - 3 Udinese 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Bologna 1 - 3 Inter Milan 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Catania 0 - 1 Juventus 2
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 AFC Fiorentina 2 - 0 Lazio 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Chievo 0 - 1 Napoli 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Atalanta 0 - 0 Pescara 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Cagliari 1 - 0 Sampdoria 1
Oct. 28, 2012 2012-2013 9 Parma F.C. 3 - 1 Torino FC 1
Oct. 30, 2012 2012-2013 10 AC Milan 2 - 2 Palermo 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Bologna 1 - 2 Juventus 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Atalanta 1 - 0 Napoli 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Cagliari 4 - 2 Siena 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Chievo 2 - 0 Pescara 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Inter Milan 3 - 2 Sampdoria 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Lazio 1 - 1 Torino FC 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Parma F.C. 3 - 2 Roma 1
Oct. 31, 2012 2012-2013 10 Catania 2 - 2 Udinese 1
Nov. 1, 2012 2012-2013 10 AFC Fiorentina 1 - 0 Genoa 1
Nov. 3, 2012 2012-2013 11 AC Milan 5 - 1 Chievo 1
Nov. 3, 2012 2012-2013 11 Inter Milan 3 - 1 Juventus 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Catania 4 - 0 Lazio 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 AFC Fiorentina 4 - 1 Cagliari 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Napoli 1 - 1 Torino FC 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Parma F.C. 0 - 2 Pescara 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Atalanta 2 - 1 Sampdoria 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Genoa 0 - 1 Siena 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Palermo 1 - 4 Roma 1
Nov. 4, 2012 2012-2013 11 Bologna 1 - 1 Udinese 1
Nov. 10, 2012 2012-2013 12 Cagliari 0 - 0 Catania 1
Nov. 10, 2012 2012-2013 12 Juventus 6 - 1 Pescara 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 AC Milan 1 - 3 AFC Fiorentina 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Atalanta 3 - 2 Inter Milan 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Chievo 2 - 2 Udinese 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Genoa 2 - 4 Napoli 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Lazio 3 - 2 Roma 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Palermo 2 - 0 Sampdoria 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Parma F.C. 0 - 0 Siena 1
Nov. 11, 2012 2012-2013 12 Bologna 0 - 1 Torino FC 1
Nov. 17, 2012 2012-2013 13 Juventus 0 - 0 Lazio 0
Nov. 17, 2012 2012-2013 13 AC Milan 2 - 2 Napoli 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Bologna 3 - 0 Palermo 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Catania 2 - 1 Chievo 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 AFC Fiorentina 4 - 1 Atalanta 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Cagliari 2 - 2 Inter Milan 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Genoa 1 - 3 Sampdoria 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Pescara 0 - 1 Siena 1
Nov. 18, 2012 2012-2013 13 Parma F.C. 2 - 2 Udinese 1
Nov. 19, 2012 2012-2013 13 Roma 2 - 0 Torino FC 1
Nov. 24, 2012 2012-2013 14 Catania 1 - 3 Palermo 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 AC Milan 1 - 0 Juventus 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 Atalanta 0 - 1 Genoa 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 Chievo 0 - 0 Siena 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 Pescara 0 - 1 Roma 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 Bologna 0 - 1 Sampdoria 1
Nov. 25, 2012 2012-2013 14 AFC Fiorentina 2 - 2 Torino FC 1
Nov. 26, 2012 2012-2013 14 Cagliari 0 - 1 Napoli 1
Nov. 26, 2012 2012-2013 14 Inter Milan 0 - 1 Parma F.C. 1
Nov. 27, 2012 2012-2013 14 Lazio 3 - 0 Udinese 1
Nov. 30, 2012 2012-2013 15 AC Milan 3 - 1 Catania 1
Dec. 1, 2012 2012-2013 15 Juventus 3 - 0 Torino FC 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Chievo 4 - 2 Genoa 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Atalanta 1 - 2 Bologna 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 AFC Fiorentina 2 - 2 Sampdoria 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Inter Milan 1 - 0 Palermo 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Lazio 2 - 1 Parma F.C. 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Napoli 5 - 1 Pescara 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Roma 3 - 1 Siena 1
Dec. 2, 2012 2012-2013 15 Cagliari 1 - 4 Udinese 1
Dec. 8, 2012 2012-2013 16 AFC Fiorentina 2 - 4 Roma 1
Dec. 8, 2012 2012-2013 16 Atalanta 2 - 1 Parma F.C. 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 Cagliari 0 - 2 Chievo 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 Inter Milan 2 - 1 Napoli 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 Juventus 1 - 0 Palermo 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 Genoa 0 - 2 Pescara 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 Catania 3 - 1 Siena 1
Dec. 9, 2012 2012-2013 16 AC Milan 4 - 2 Torino FC 1
Dec. 10, 2012 2012-2013 16 Bologna 0 - 0 Lazio 1
Dec. 10, 2012 2012-2013 16 Sampdoria 0 - 2 Udinese 1
Dec. 15, 2012 2012-2013 17 Inter Milan 0 - 1 Lazio 1
Dec. 15, 2012 2012-2013 17 Palermo 1 - 1 Udinese 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 AC Milan 4 - 1 Pescara 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Catania 3 - 1 Sampdoria 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Chievo 1 - 0 Roma 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 AFC Fiorentina 4 - 1 Siena 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Genoa 1 - 1 Torino FC 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Atalanta 0 - 3 Juventus 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Bologna 3 - 2 Napoli 1
Dec. 16, 2012 2012-2013 17 Cagliari 1 - 4 Parma F.C. 1
Dec. 21, 2012 2012-2013 18 Cagliari 1 - 3 Juventus 1
Dec. 21, 2012 2012-2013 18 Catania 1 - 2 Pescara 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 AC Milan 2 - 4 Roma 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Atalanta 1 - 1 Udinese 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Bologna 1 - 2 Parma F.C. 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Genoa 1 - 1 Inter Milan 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 AFC Fiorentina 3 - 0 Palermo 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Lazio 1 - 0 Sampdoria 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Napoli 2 - 0 Siena 1
Dec. 22, 2012 2012-2013 18 Chievo 0 - 2 Torino FC 1
Jan. 5, 2013 2012-2013 19 Catania 0 - 0 Torino FC 1
Jan. 5, 2013 2012-2013 19 Cagliari 1 - 2 Lazio 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 AC Milan 2 - 1 Siena 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Atalanta 0 - 1 Chievo 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 AFC Fiorentina 0 - 2 Pescara 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Bologna 0 - 2 Genoa 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Juventus 1 - 2 Sampdoria 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Napoli 4 - 1 Roma 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Palermo 1 - 2 Parma F.C. 1
Jan. 6, 2013 2012-2013 19 Inter Milan 0 - 3 Udinese 1
Jan. 12, 2013 2012-2013 20 Bologna 4 - 0 Chievo 1
Jan. 12, 2013 2012-2013 20 Inter Milan 2 - 0 Pescara 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Catania 1 - 0 Roma 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Atalanta 0 - 2 Lazio 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Napoli 3 - 0 Palermo 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Juventus 1 - 1 Parma F.C. 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Cagliari 2 - 1 Genoa 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 AC Milan 0 - 0 Sampdoria 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 Siena 2 - 3 Torino FC 1
Jan. 13, 2013 2012-2013 20 AFC Fiorentina 1 - 3 Udinese 1
Jan. 19, 2013 2012-2013 21 Juventus 4 - 0 Udinese 1
Jan. 19, 2013 2012-2013 21 Lazio 2 - 2 Palermo 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 AC Milan 2 - 1 Bologna 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Inter Milan 1 - 1 Roma 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Atalanta 1 - 1 Cagliari 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Chievo 1 - 1 Parma F.C. 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 AFC Fiorentina 1 - 1 Napoli 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Catania 2 - 0 Genoa 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Pescara 0 - 2 Torino FC 1
Jan. 20, 2013 2012-2013 21 Sampdoria 0 - 1 Siena 1
Jan. 26, 2013 2012-2013 22 Genoa 1 - 1 Juventus 1
Jan. 26, 2013 2012-2013 22 Chievo 1 - 0 Lazio 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 AC Milan 1 - 0 Atalanta 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Bologna 3 - 3 Roma 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Cagliari 1 - 1 Palermo 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 AFC Fiorentina 1 - 2 Catania 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Inter Milan 2 - 2 Torino FC 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Napoli 2 - 1 Parma F.C. 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Pescara 0 - 6 Sampdoria 1
Jan. 27, 2013 2012-2013 22 Siena 0 - 1 Udinese 1
Feb. 1, 2013 2012-2013 23 Cagliari 4 - 2 Roma 1
Feb. 2, 2013 2012-2013 23 Catania 0 - 2 Napoli 1
Feb. 2, 2013 2012-2013 23 Sampdoria 0 - 0 Torino FC 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 AC Milan 2 - 1 Udinese 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 Chievo 1 - 2 Juventus 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 AFC Fiorentina 2 - 0 Parma F.C. 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 Genoa 3 - 2 Lazio 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 Atalanta 2 - 1 Palermo 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 Bologna 3 - 2 Pescara 1
Feb. 3, 2013 2012-2013 23 Inter Milan 1 - 3 Siena 1
Feb. 9, 2013 2012-2013 24 AFC Fiorentina 0 - 2 Juventus 1
Feb. 9, 2013 2012-2013 24 Lazio 1 - 1 Napoli 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Atalanta 0 - 0 Catania 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Bologna 1 - 1 Siena 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 AC Milan 1 - 1 Cagliari 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Chievo 1 - 3 Inter Milan 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Palermo 1 - 1 Pescara 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Genoa 0 - 0 Parma F.C. 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Roma 1 - 3 Sampdoria 1
Feb. 10, 2013 2012-2013 24 Torino FC 0 - 1 Udinese 1
Feb. 15, 2013 2012-2013 25 AC Milan 2 - 1 Parma F.C. 1
Feb. 16, 2013 2012-2013 25 Juventus 0 - 1 Roma 0
Feb. 16, 2013 2012-2013 25 Chievo 1 - 1 Palermo 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 Bologna 0 - 1 Catania 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 AFC Fiorentina 4 - 1 Inter Milan 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 Genoa 1 - 0 Udinese 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 Napoli 0 - 0 Sampdoria 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 Cagliari 2 - 0 Pescara 1
Feb. 17, 2013 2012-2013 25 Atalanta 1 - 2 Torino FC 1
Feb. 18, 2013 2012-2013 25 Lazio 0 - 3 Siena 1
Feb. 23, 2013 2012-2013 26 Genoa 0 - 0 Palermo 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 Atalanta 2 - 3 Roma 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 Cagliari 4 - 3 Torino FC 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 AC Milan 1 - 1 Inter Milan 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 Juventus 3 - 0 Siena 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 Catania 2 - 1 Parma F.C. 1
Feb. 24, 2013 2012-2013 26 Chievo 0 - 2 Sampdoria 1
Feb. 25, 2013 2012-2013 26 Lazio 2 - 0 Pescara 1
Feb. 25, 2013 2012-2013 26 Napoli 0 - 0 Udinese 1
Feb. 26, 2013 2012-2013 26 AFC Fiorentina 1 - 2 Bologna 1
March 1, 2013 2012-2013 27 Juventus 1 - 1 Napoli 1
March 2, 2013 2012-2013 27 AC Milan 3 - 0 Lazio 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Genoa 1 - 3 Roma 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Bologna 3 - 0 Cagliari 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Catania 2 - 3 Inter Milan 1
March 3, 2013 2012-2013 27 AFC Fiorentina 2 - 1 Chievo 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Pescara 0 - 1 Udinese 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Parma F.C. 0 - 1 Sampdoria 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Atalanta 2 - 0 Siena 1
March 3, 2013 2012-2013 27 Palermo 0 - 0 Torino FC 1
March 8, 2013 2012-2013 28 AC Milan 2 - 0 Genoa 1
March 9, 2013 2012-2013 28 Roma 1 - 1 Udinese 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Atalanta 2 - 1 Pescara 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Cagliari 3 - 1 Sampdoria 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Chievo 2 - 0 Napoli 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Bologna 1 - 0 Inter Milan 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Catania 0 - 1 Juventus 2
March 10, 2013 2012-2013 28 AFC Fiorentina 2 - 0 Lazio 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Palermo 1 - 2 Siena 1
March 10, 2013 2012-2013 28 Parma F.C. 4 - 1 Torino FC 1
March 16, 2013 2012-2013 29 Bologna 0 - 2 Juventus 2
March 16, 2013 2012-2013 29 Catania 3 - 1 Udinese 1
March 17, 2013 2012-2013 29 Chievo 2 - 0 Pescara 1
March 17, 2013 2012-2013 29 AC Milan 2 - 0 Palermo 1
March 17, 2013 2012-2013 29 Parma F.C. 0 - 2 Roma 1
March 17, 2013 2012-2013 29 AFC Fiorentina 3 - 2 Genoa 1
March 17, 2013 2012-2013 29 Atalanta 2 - 3 Napoli 1
March 17, 2013 2012-2013 29 Cagliari 0 - 0 Siena 1
March 17, 2013 2012-2013 29 Lazio 0 - 1 Torino FC 1
March 30, 2013 2012-2013 30 AFC Fiorentina 1 - 2 Cagliari 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Atalanta 0 - 0 Sampdoria 1
March 30, 2013 2012-2013 30 AC Milan 1 - 0 Chievo 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Genoa 2 - 2 Siena 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Inter Milan 1 - 2 Juventus 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Catania 1 - 2 Lazio 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Palermo 2 - 0 Roma 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Parma F.C. 3 - 0 Pescara 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Napoli 5 - 3 Torino FC 1
March 30, 2013 2012-2013 30 Bologna 0 - 0 Udinese 1
April 3, 2013 2012-2013 29 Inter Milan 2 - 0 Sampdoria 1
April 6, 2013 2012-2013 31 Bologna 2 - 2 Torino FC 1
April 6, 2013 2012-2013 31 Juventus 2 - 1 Pescara 2
April 7, 2013 2012-2013 31 Cagliari 0 - 0 Catania 1
April 7, 2013 2012-2013 31 AC Milan 2 - 2 AFC Fiorentina 1
April 7, 2013 2012-2013 31 Atalanta 4 - 3 Inter Milan 1
April 7, 2013 2012-2013 31 Genoa 0 - 2 Napoli 1
April 7, 2013 2012-2013 31 Palermo 3 - 1 Sampdoria 1
April 7, 2013 2012-2013 31 Parma F.C. 0 - 0 Siena 1
April 7, 2013 2012-2013 31 Chievo 1 - 3 Udinese 1
April 8, 2013 2012-2013 31 Lazio 1 - 1 Roma 1
April 13, 2013 2012-2013 32 AFC Fiorentina 2 - 0 Atalanta 1
April 13, 2013 2012-2013 32 Pescara 2 - 3 Siena 1
April 14, 2013 2012-2013 32 AC Milan 1 - 1 Napoli 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Cagliari 2 - 0 Inter Milan 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Catania 0 - 0 Chievo 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Genoa 1 - 1 Sampdoria 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Bologna 1 - 1 Palermo 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Parma F.C. 0 - 3 Udinese 1
April 14, 2013 2012-2013 32 Roma 2 - 1 Torino FC 1
April 15, 2013 2012-2013 32 Juventus 2 - 0 Lazio 1
April 20, 2013 2012-2013 33 Atalanta 1 - 1 Genoa 1
April 20, 2013 2012-2013 33 Lazio 0 - 1 Udinese 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Pescara 1 - 1 Roma 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Bologna 1 - 1 Sampdoria 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Catania 1 - 1 Palermo 1
April 21, 2013 2012-2013 33 AFC Fiorentina 4 - 3 Torino FC 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Inter Milan 1 - 0 Parma F.C. 1
April 21, 2013 2012-2013 33 AC Milan 0 - 1 Juventus 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Cagliari 2 - 3 Napoli 1
April 21, 2013 2012-2013 33 Chievo 1 - 0 Siena 1
April 27, 2013 2012-2013 34 Atalanta 1 - 1 Bologna 1
April 27, 2013 2012-2013 34 Cagliari 0 - 1 Udinese 1
April 27, 2013 2012-2013 34 Napoli 3 - 0 Pescara 1
April 28, 2013 2012-2013 34 Roma 4 - 0 Siena 1
April 28, 2013 2012-2013 34 AC Milan 4 - 2 Catania 1
April 28, 2013 2012-2013 34 Chievo 0 - 1 Genoa 1
April 28, 2013 2012-2013 34 Inter Milan 0 - 1 Palermo 1
April 28, 2013 2012-2013 34 Lazio 0 - 0 Parma F.C. 1
April 28, 2013 2012-2013 34 AFC Fiorentina 3 - 0 Sampdoria 1
April 28, 2013 2012-2013 34 Juventus 2 - 0 Torino FC 2
May 4, 2013 2012-2013 35 AFC Fiorentina 0 - 1 Roma 1
May 4, 2013 2012-2013 35 Cagliari 0 - 0 Chievo 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Catania 3 - 0 Siena 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Genoa 4 - 1 Pescara 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Juventus 1 - 0 Palermo 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Bologna 0 - 6 Lazio 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Atalanta 0 - 2 Parma F.C. 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Inter Milan 1 - 3 Napoli 1
May 5, 2013 2012-2013 35 Sampdoria 1 - 3 Udinese 1
May 5, 2013 2012-2013 35 AC Milan 1 - 0 Torino FC 1
May 7, 2013 2012-2013 36 Chievo 1 - 0 Roma 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Atalanta 0 - 1 Juventus 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Bologna 0 - 3 Napoli 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Cagliari 0 - 1 Parma F.C. 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Inter Milan 1 - 3 Lazio 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Palermo 2 - 3 Udinese 1
May 8, 2013 2012-2013 36 AC Milan 4 - 0 Pescara 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Catania 1 - 1 Sampdoria 1
May 8, 2013 2012-2013 36 AFC Fiorentina 1 - 0 Siena 1
May 8, 2013 2012-2013 36 Genoa 0 - 0 Torino FC 1
May 11, 2013 2012-2013 37 Catania 1 - 0 Pescara 1
May 11, 2013 2012-2013 37 Cagliari 1 - 1 Juventus 1
May 12, 2013 2012-2013 37 AC Milan 0 - 0 Roma 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Chievo 1 - 1 Torino FC 1
May 12, 2013 2012-2013 37 AFC Fiorentina 1 - 0 Palermo 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Genoa 0 - 0 Inter Milan 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Lazio 2 - 0 Sampdoria 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Napoli 2 - 1 Siena 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Bologna 2 - 0 Parma F.C. 1
May 12, 2013 2012-2013 37 Atalanta 1 - 2 Udinese 1
May 18, 2013 2012-2013 38 Juventus 2 - 3 Sampdoria 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Napoli 1 - 2 Roma 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Atalanta 2 - 2 Chievo 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Bologna 0 - 0 Genoa 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Cagliari 1 - 0 Lazio 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Inter Milan 2 - 5 Udinese 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Palermo 1 - 3 Parma F.C. 1
May 19, 2013 2012-2013 38 AFC Fiorentina 5 - 1 Pescara 1
May 19, 2013 2012-2013 38 AC Milan 2 - 1 Siena 1
May 19, 2013 2012-2013 38 Catania 2 - 2 Torino FC 1