2011 K League

Nov. 19, 2011 2011 FC Seoul 1 - 3 Ulsan Hyundai FC 1
Nov. 20, 2011 2011 Busan IPark 0 - 1 Suwon Samsung Bluewings 1
Nov. 23, 2011 2011 Suwon Samsung Bluewings 1 - 1 Ulsan Hyundai FC 1
Nov. 26, 2011 2011 Pohang Steelers 0 - 1 Ulsan Hyundai FC 1
Nov. 30, 2011 2011 f Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 1 Ulsan Hyundai FC 1
Dec. 4, 2011 2011 f Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 1 Ulsan Hyundai FC 1