Rafael Arguelles
  gp g a
  Miami Toros NASL 1975 9 0 0
  Miami Toros NASL 1974 19 0 1
  Miami Toros NASL 1973 11 0 0
  Miami Toros NASL 1972 11 0 1
  gp g a
  Miami Toros 50 0 2
  gp g a
  NASL 50 0 2
  all games
  cmp date team score vs g a minutes
  NASL Aug. 8, 1975 Miami Toros   1 - 2 Baltimore Comets 0 90 Miami Orange Bowl
  NASL Aug. 2, 1975 Miami Toros   1 - 2 Dallas Tornado 0 90 Texas Stadium
  NASL Aug. 1, 1975 Miami Toros   2 - 1 San Antonio Thunder 0 90 Alamo Stadium
  NASL July 25, 1975 Miami Toros   2 - 1 Washington Diplomats 0 90 Miami Orange Bowl
  NASL July 23, 1975 Miami Toros   1 - 5 Tampa Bay Rowdies 0 90 Tampa Stadium
  NASL July 18, 1975 Miami Toros   1 - 2 Philadelphia Atoms 0 Miami Orange Bowl
  NASL July 8, 1975 Miami Toros   1 - 2 Philadelphia Atoms 0 90 Veterans Stadium
  NASL April 25, 1975 Miami Toros   0 - 4 Connecticut Bicentennials 0 90 Miami Orange Bowl
  NASL April 17, 1975 Miami Toros   1 - 0 St. Louis Stars 0 90 Miami Orange Bowl
  NASL Aug. 25, 1974 Miami Toros   (SO) 3 - 3 Los Angeles Aztecs 0 90 Miami Orange Bowl