John Paskin
  gp g a
  Toronto Blizzard NASL 1984 15 9 5
  gp g a
  Toronto Blizzard 15 9 5
  gp g a
  NASL 15 9 5
  all games
  cmp date team score vs g a minutes
  NASL Oct. 3, 1984 Toronto Blizzard   3 - 2 Chicago Sting 1 Varsity Stadium
  NASL Sept. 9, 1984 Toronto Blizzard   0 - 1 Tampa Bay Rowdies 0 90 Varsity Stadium
  NASL Sept. 3, 1984 Toronto Blizzard   0 - 2 Minnesota Strikers 0 90 Varsity Stadium
  NASL Aug. 17, 1984 Toronto Blizzard   1 - 2 Minnesota Strikers 1 90 Metrodome
  NASL Aug. 12, 1984 Toronto Blizzard   3 - 5 Golden Bay Earthquakes 1 90 Varsity Stadium
  NASL July 21, 1984 Toronto Blizzard   2 - 1 San Diego Sockers 1 90 San Diego Sports Arena
  NASL July 18, 1984 Toronto Blizzard   1 - 2 Vancouver Whitecaps 1 90 Varsity Stadium
  NASL July 15, 1984 Toronto Blizzard   1 - 2 Vancouver Whitecaps 0 90 BC Place Stadium
  NASL July 11, 1984 Toronto Blizzard   2 - 0 Golden Bay Earthquakes 0 90 San Jose, CA
  NASL July 8, 1984 Toronto Blizzard   3 - 9 Tampa Bay Rowdies 4 90 Varsity Stadium