Jimmy Greenhoff
  gp g a
  Toronto Blizzard NASL 1981 24 6 4
  gp g a
  Toronto Blizzard 24 6 4
  gp g a
  NASL 24 6 4
  all games
  cmp date team score vs g a minutes
  NASL Aug. 19, 1981 Toronto Blizzard   1 - 1 (SO) New York Cosmos 0 90 Varsity Stadium
  NASL Aug. 12, 1981 Toronto Blizzard   3 - 4 Montreal Manic 1 90 Varsity Stadium
  NASL Aug. 9, 1981 Toronto Blizzard   3 - 0 Minnesota Kicks 0 90 Metropolitan Stadium
  NASL Aug. 2, 1981 Toronto Blizzard   0 - 2 Washington Diplomats 0 90 Varsity Stadium
  NASL July 26, 1981 Toronto Blizzard   5 - 1 Chicago Sting 0 90 Wrigley Field
  NASL July 15, 1981 Toronto Blizzard   0 - 2 Washington Diplomats 0 90 Robert F. Kennedy Stadium
  NASL July 12, 1981 Toronto Blizzard   3 - 2 Calgary Boomers 1 90 Varsity Stadium
  NASL July 3, 1981 Toronto Blizzard   0 - 3 Tulsa Roughnecks 0 90 Skelly Stadium
  NASL June 24, 1981 Toronto Blizzard   3 - 1 Minnesota Kicks 1 90 Varsity Stadium
  NASL June 21, 1981 Toronto Blizzard   0 - 2 Tulsa Roughnecks 0 90 Varsity Stadium