J. League Division 1 | Rookie of the Year

1993 Masaaki Sawanobori
1994 Kazuaki Tasaka
1995 Yoshikatsu Kawaguchi
1996 Toshihide Saito
1997 Atsushi Yanagisawa
1998 Shinji Ono
1999 Yuji Nakazawa
2000 Kazuyuki Morisaki
2001 Koji Yamase
2002 Keisuke Tsuboi
2003 Daisuke Nasu
2004 Takayuki Morimoto
2005 Robert Cullen
2006 Jungo Fujimoto
2007 Takanori Sugeno
2008 Yoshizumi Ogawa
2009 Kazuma Watanabe
2010 Takashi
2011 Hiroki Sakai
2012 Gaku Shibasaki