J. League Division 1 | MVP

1993 Kazuyoshi Miura
1994 Pereira
1995 Dragan Stojković
1996 Jorginho
1997 Dunga Júbilo
1998 Masashi Nakayama
1999 Alessandro Santos
2000 Shunsuke Nakamura
2001 Toshiya Fujita
2002 Naohiro Takahara
2003 Emerson
2004 Yuji Nakazawa
2005 Araujo
2006 Marcus Tulio
2007 Robson Ponte
2008 Marquinhos
2009 Mitsuo Ogasawara
2010 Seigo Narazaki
2011 Leandro Domingues
2012 Hisato Sato